Senest revideret den 1. juni 2022.

Politikker og øvrige vilkår for brug af siden samt sidens indhold med tilhørende nyhedsbreve, reguleres og fortolkes i henhold til dansk ret.

Enhver tvist opstået direkte eller indirekte som følge af eller med relation til hjemmesiden, herunder nyhedsbrevene, og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres af Retten i Odense, Danmark, ved anvendelse af dansk ret.

Ændring af vilkårene for lovvalg og værneting

Ændring af vilkårene for lovvalg og værneting kan ske uden varsel.

Politikken kan ændres uden varsel, og alle opdateringer eller ændringer vil træde i kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. 

Du kan altid se datoen for den seneste revision øverst på siden.

Du opfordres til regelmæssigt at genbesøge siden for at sikre, at du har kendskab til de gældende vilkår.

Øvrige vilkår for brug af siden

Du kan se de øvrige vilkår for brug af siden her.