Senest revideret den 13. juni 2023.

Indholdet på https://www.MereOverskud.Nu og de til siden hørende nyhedsbreve er beskyttet i henhold til gældende lovgivning, herunder Lov om ophavsret, som du kan se i Retsinformation.

Ophavsretten tilhører MereOverskud.Nu, CVR-nr. 42426016, Dosseringen 10, 5300 Kerteminde.

MereOverskud.Nu er en selvstændig juridisk enhed, som er personligt ejet af Tina Kjærskov.

MereOverskud.Nu har rettighederne til alle tekster, herunder indlæg, billeder, grafikker, designs, illustrationer, sammenstillinger, koder, software mv. (herefter “indholdet”), heraf nogle via licenser.

Er du i tvivl om, om du krænker MereOverskud.Nus ophavsret, kan du få hjælp i oplistningerne nedenfor.

Er du fortsat i tvivl, så tag venligst kontakt før du bruger indholdet!

Du må gerne…

  • sende link til indholdet til andre i privat øjemed, benyt eventuelt mail-ikonet under hvert blogindlæg
  • dele link til www.MereOverskud.Nu eller undersider/indlæg på dine sociale medier, brug eventuelt ikonerne hertil på siden
  • omtale www.MereOverskud.Nu eller undersider/indlæg på din (eventuelt kommercielle) hjemmeside/dit nyhedsbrev og lignende med kildeangivelse. Det skal fremgå klart af sammenhængen, at indholdet ikke er dit eget, men en omtale af indhold fra www.MereOverskud.Nu
  • videresende nyhedsbrevet til en eller flere af dine bekendte med det formål at de også får kendskab til MereOverskud.Nu og/eller indholdet i det pågælende nyhedsbrev
  • citere fra blogindlæg på siden eller nyhedsbreve i begrænset omfang, forudsat det sker med kildeangivelse.

Du må ikke herudover…

  • anvende indholdet eller dele heraf i kommercielt øjemed
  • anvende indholdet offentligt, uanset om det sker i ikke-kommercielt øjemed
  • ved anvendelse forstås i denne sammenhæng blandt andet, men ikke begrænset til, kopiering, gengivelse, genudgivelse, overførsel, forsendelse, salg, herunder salg af links til www.MereOverskud.Nu.
  • anvende MereOverskud.Nus logo uden forudgående, skriftlig tilladelse, medmindre det sker i direkte forbindelse med omtale af MereOverskud.Nu.

Oplistningerne er ikke udtømmende, og er derfor ikke udtryk for at anden anvendelse af indholdet accepteres.

Tag venligst kontakt, hvis du er i tvivl! Tak!

For så vidt angår materiale anvendt i forbindelse med 1:1 samtaler, samtaleforløb, digitale produkter mv., fremgår de ophavsretlige vilkår af handelsbetingelserne for privatkunder.

Vilkårene for copyright opdateres løbende.

Ændring kan ske uden varsel, og alle opdateringer eller ændringer vil træde i kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. 

Du kan altid se datoen for den seneste revision øverst på siden.

Du opfordres til regelmæssigt at genbesøge siden for at sikre, at du har kendskab til de gældende vilkår.

Øvrige vilkår for brug af siden

Du kan se de øvrige vilkår for brug af siden her.