Illustration: iStock.com/Monique Shaw

Det er vigtigt at holde fri, når man har fri.

Vi ved det godt, men rigtig mange er alligevel på arbejde i fritiden og måske endda i ferien. I større eller mindre udstrækning. For eksempel ved at tjekke og besvare mails.

Og måske det kun tager fem, 10 eller 15 minutter. Af gangen.

Men hvad er egentlig prisen (ud over tiden)?

Ofte er det evnen til at være fuldt til stede i samværet med familie og venner. Dét nærvær, som har så stor betydning for trivslen. Også ens egen.

At arbejde i fritiden påvirker også evnen til at slappe (helt) af og geare ned, så batterierne kan blive ladet op igen. Bliver de ikke det, præsterer man dårligere næste gang man møder på arbejde. Og det kan blive en en ond spiral, som på sigt kan give stresssymptomer.

Hånden på hjertet. Kunne forklaringen fx være en af disse…..?

  1. Jeg vil gerne vise mit engagement, så jeg vil gerne ses og høres
  2. Jeg tror – eller ved – at det forventes af mig
  3. Jeg kan ikke nå mine arbejdsopgaver indenfor min almindelige arbejdstid, så jeg må arbejde i fritiden også

Se-mig-kommunikation

Sender du (også) indimellem en mail sent om eftermiddagen med det primære formål at lade andre vide, at du stadig er på arbejde?

Eller en mail sent om aftenen, i weekenden eller i ferien for at vise, at du skam (stadig) er til rådighed og (lidt) på arbejde i fritiden? Gerne med mange kopimodtagere (“cc”), så budskabet når bredt ud?

Så er du i gang med se-mig-kommunikation.

Men er det nu en god ide?

Gør det noget godt for dig selv og dit eget behov for at koble af og lade op?

Gør det en reel forskel for dine karriemuligheder?

Og hvad gør det egentlig for dine kolleger?
Er du med til at starte – eller vedligeholde – en (usund?) kultur, hvor dét at arbejde i fritiden er normalt?

Tag dig gerne tid til at afveje fordele og ulemper.

Måske du kan udfase – eller måske bare begrænse – denne form for arbejde i fritiden, så du kan passe (bedre) på dit nærvær og dit overskud.

Laver du arbejde i fritiden fordi (du tror) det forventes af dig?

Overvej også gerne, om din eventuelle se-mig-kommunikation i virkeligheden er udtryk for, at du er usikker på, hvad der forventes af dig.

I givet fald vil jeg opfordre dig til at lave en forventningsafstemning med din leder ved førstkommende lejlighed.

For tænk nu hvis det slet ikke er din leders hensigt, at du skal være så meget til rådighed, når du har fri. Tænkt hvis din leder faktisk hellere vil have, at du lader batterierne op til du møder på arbejde næste gang, og SÅ er klar til at performe.

Har din leder bare en smule indsigt i moderne ledelsesformer og sammenhængen mellem den enkeltes trivsel, restitution og præstationsevne, vil du blive bedt om at holde fri, når du har fri.

Og hvad er det værste der kan ske? Tja, det er vel at du bliver bekræftet i, at dét, som du allerede gør, er, hvad din leder forventer af dig. Og så kan du jo overveje, om det er det rette job for dig på længere sigt.

Giver det et sug i maven at tænke på en sådan samtale med din leder? Det er helt OK, men prøv i stedet at fokusere på de mulige gevinster i forhold til din fritid, dit fokus og din energi.

Og uroen i maven kan du imødekomme ved at forberede dig godt til samtalen. Jeg har fundet denne guide til dig, som du kan tage udgangspunkt i: Sådan får du en svær samtale med din chef (sterena.com).

Jeg kan ikke nå mine arbejdsopgaver indenfor almindelig arbejdstid

Er det, at du må arbejde i fritiden, i stedet udtryk for, at du ikke kan nå dine arbejdsopgaver indenfor almindelig arbejdstid?

Måske kan det hjælpe at slukke for – eller bare begrænse – notifikationerne på din mobil og pc, så du får mere uforstyrret arbejdstid.

Hvis det ikke er din koncentration som halter, er en forventningsafstemning med din leder helt nødvendig. Også selv om det kan være sårbart at fortælle, at der er noget du ikke kan (nå).

Men det kan der jo være mange årsager til….

Er der (måske over tid) kommet for mange opgaver i din portefølje, så der ikke længere er sammenhæng mellem den tid, som det tager at løse opgaverne, og dit timetal?

Har du de rette kompetencer til at løse opgaverne? Eller har du behov for efteruddannelse?

Er der klarhed over, hvilke opgaver som har særlig prioritet, så du ved hvad du skal navigere efter i det daglige? Ikke alle opgaver kan være lige vigtige.

Og er der klarhed over på hvilket fagligt niveau opgaverne forventes løst? Er der eksempelvis en nulfejlkultur på arbejdspladsen, som gør det nødvendigt at udvise stor omhu? Eller tolererer ledelsen en vis fejlmargin til gengæld for en høj produktivitet? Bliv klog på om du overpræsterer….

Brug gerne samtaleguiden, som jeg linkede til ovenfor, når du skal tale med din chef.

Er du selv leder, så tænk på signalværdien i, at DU er på arbejde i fritiden

Som leder bør du være særligt opmærksom på, hvad det gør ved kulturen på arbejdspladsen, at du sender en mail kl. 21 eller søndag kl. 13. For det er med til at signalere til medarbejderne, at “vi” også er på arbejde i fritiden. Ellers kunne den mail vel fint vente med at blive sendt til næste arbejdsdag…..

God fornøjelse med at begrænse dit arbejde i fritiden og i ferier!

Husk, at det koster noget at ville noget, og at intet ændrer sig før end du gør det….