Senest revideret den 9. februar 2024.

Enhver form for interaktion med hjemmesiden og brug af dens indhold, er i ethvert henseende dit eget ansvar, hvilket du accepterer ved at benytte side. Se den detaljerede ansvarsfraskrivelse nedenfor.

Ved begrebet “hjemmesiden” forstås tillige de nyhedsbreve, som udsendes som led i hjemmesidens aktivitet.

Information og inspiration til voksne

Indholdet på hjemmesiden er alene til generel information og inspiration, og er tiltænkt personer over 18 år.

Tal derfor med din læge eller søg anden professionel bistand hvis du er syg, har symptomer på sygdom, har andre alvorligere problemer eller andet behov for hjælp. Inddrag eventuelt også dine nærmeste/dit netværk. Tag under alle omstændigheder din situation alvorligt!

Ansvar

Hjemmesiden stilles til rådighed for dig “som den er og forefindes”, og MereOverskud.Nu er ikke ansvarlig overfor dig i forhold til indholdet af, brugen af, eller på anden måde i forbindelse med denne hjemmeside, herunder, men ikke begrænset til, direkte eller indirekte tab, skader, følgeskader, skader som følge af hændelige tab eller driftstab, tab af indtægter, indkomst, fortjeneste eller forventede besparelser, forspildte muligheder, tab af kontrakter eller forretningsforbindelser, tab af omdømme eller goodwill, eller tab eller beskadigelse af informationer, data, platforme eller udstyr mv. som følge af brug af ​​hjemmesiden og dens indhold eller manglende tilgængelighed til siden.

Tilsvarende ansvarsbegrænsning gælder i forhold til indhold, brug mv. af de sider/produkter/apps/tjenester/dokumenter mv., som omtales eller vises på hjemmesiden eller som der linkes til fra hjemmesiden.

Når det er sagt, tilstræber MereOverskud.Nu selvfølgelig at indholdet på hjemmesiden er korrekt, men der garanteres altså ikke herfor, herunder for nøjagtigheden, pålideligheden, fuldstændigheden eller egnetheden af indholdet.

At der på hjemmesiden anvendes bl.a. links til og omtaler af firmaer/produkter/serviceydelser/apps/øvrige tjenester mv. er endvidere ikke udtryk for at MereOverskud.Nu anpriser/godkender eller på anden måde indestår eller yder garanti herfor, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, eller at MereOverskud.Nu indestår for tilgængeligheden heraf. Anvendelsen er alene en service for dig med henblik på at øge brugervenligheden på siden.

Brug din sunde fornuft og kritiske sans!

Du opfordres endvidere til at bruge din sunde fornuft og kritiske sans når du besøger andre hjemmesider, benytter tjenester mv. via links/anden omtale her på siden – fuldstændig som når du i øvrigt færdes på Internettet.

For det er, som nævnt, udelukkende dit eget ansvar! 

Ændring af denne ansvarsfraskrivelse

Denne ansvarsfraskrivelse opdateres løbende.

Ændring kan ske uden varsel, og alle opdateringer eller ændringer vil træde i kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. 

Du kan altid se datoen for den seneste revision øverst på siden.

Du opfordres til regelmæssigt at genbesøge siden for at sikre, at du har kendskab til de gældende vilkår.

Øvrige vilkår for brug af siden

Du kan se de øvrige vilkår for brug af siden her.