Medarbejdere med overskud

er den stærkeste ressource!

Medarbejdere
med overskud
er den stærkeste ressource!

Overskuddet ses på bundlinjen…

 

Overskuddet ses
på bundlinjen…

 

Sådan kan jeg hjælpe…

Samtaler som personalegode

Tilbyd medarbejderne, at de kan booke samtaler med mig med henblik på at få (endnu) mere overskud på jobbet eller i privatlivet – eller måske en bedre balance imellem de to.

Se gerne eksempler på emner, som kan drøftes, umiddelbart nedenfor.

Sådan fungerer det

Samtaler afholdes online medmindre andet aftales.

Indholdet af samtalerne er fortroligt, og dermed virksomheden uvedkommende.

Notater fra samtalerne opbevares forsvarligt.

Kommunikation med den enkelte medarbejder foregår via sikker, krypteret e-mail, når dette efter indholdet er påkrævet.

EAN-faktura kan udstedes.

 Kontakt mig for tilbud.

Samtaler ved konkret behov

Bliver I bekendt med, at en medarbejder savner overskud i arbejds- og/eller privatlivet, kan medarbejderen tilbydes at afholde samtaler med mig.

Der kan bl.a. være tale om forhold, som medarbejderen ikke ønsker at drøfte med jer som arbejdsgiver, eller samtaler, som I ikke selv har ressourcer til at afholde.

Se gerne eksempler på emner, som kan drøftes, umiddelbart nedenfor.

Sådan fungerer det

Samtaler afholdes online medmindre andet aftales.

Jeg tilbyder at afholde en afklarende samtale med medarbejderen af indtil 20 minutters varighed, så begge parter kan vurdere om der er grundlag for et samarbejde.

Den indledende samtale er uden beregning.

Indholdet af samtalerne er fortroligt, og dermed virksomheden uvedkommende.

Notater fra samtalerne opbevares forsvarligt.

Kommunikation med medarbejderen foregår via sikker, krypteret e-mail, når dette efter indholdet er påkrævet.

EAN-faktura kan udstedes.

Kontakt mig for tilbud.

Oplæg og kurser

Book mig til at holde oplæg eller kurser, fx.

  • Bliv skarp(ere) til at prioritere i en travl hverdag
  • Bliv en (endnu) bedre kollega, bl.a. om anerkendelse, feedback og betydningen af brokkeri
  • Lær at lave en mental sluse mellem arbejde og privatliv

Fortæl mig, hvad I har brug for, så laver jeg et tilbud til jer, hvis jeg kan hjælpe. 

Sådan fungerer det

Pris alt afhængig af indhold, varighed, deltagerantal, kørsel mv.

EAN-faktura kan udstedes.

Kontakt mig

Tina Kjærskov

Mobil 42 95 11 95

Mail
kontakt@mereoverskud.nu

Eksempler på jobrelavante emner

E

Effektiv planlægning og struktur

E

Prioritering - brug ressorucerne rigtigt

E

At arbejde med høj effektivitet

E

At sætte mål - og nå dem!

E

At holde fokus

E

At undgå unødig perfektionisme

E

At tackle kontroltab

E

At øge sin beslutningsdygtighed - at træffe et valg og stå ved det

E

At turde spørge andre om hjælp

E

Støttende tankemønstre

E

At lave en mental sluse mellem job og fritid

Eksempler på mere private emner

E

Få overblik (med håndholdt hjælp efter behov)

E

Forudsætninger for at trives

E

At leve efter sine værdier og opleve mening

E

At stå ved sig selv

E

At holde aftaler med sig selv

E

Selvværd og selvtillid

E

At blive bevidst om sine personlige styrker og svagheder og indrette sig derefter

E

Håndtering af egne og andres forventninger

E

Vaneændring

E

Motivation

Jeres fordele

N

Ved at tilbyde samtaler om både private og jobmæssige forhold, viser I, at I ser medarbejderen som det hele menneske vedkommende er

N

At være ansvarlig arbejdsgiver giver et godt renomé både indadtil og udadtil

N

Ansvarligheden gør jer til en attraktiv arbejdsplads for nuværende og kommende medarbejdere

N

Medarbejderen kommer hurtigere i overskud igen end på egen hånd

N

Medarbejdere med overskud er den stærkeste ressource, og det kan ses på bundlinjen

N

I undgår selv at lede efter værktøjer, der virker

N

I undgår involvering i forhold, som ikke direkte vedrører arbejdspladsen, og som kan være vanskelige elle prekære for medarbejderen at involvere jer i

N

I ved, at medarbejderen får hjælp og støtte, men samtidig et konstruktivt med- og modspil, for hos mig bliver man ikke talt efter munden

Om mig og hvad jeg kan

Jeg hedder Tina Kjærskov, og jeg har selv erfaringer med at mangle overskud i hverdagen.

Mit eget forløb fik mig til at opgive arbejdet som rådgivende personalejurist til fordel for en karriere som selvstændig, hvor jeg hjælper andre i samme situation.

Og jeg elsker det!

Juridisk baggrund

Jeg er oprindelig uddannet jurist, og har arbejdet med rådgivning vedrørende personalejura og HR i hele min karriere (på arbejdsgiversiden)

Lyttende og løsningsorienteret

Årene som rådgivende jurist har givet mig en omfattende erfaring med at lytte, spørge ind og finde løsninger, som jeg nu bl.a. bruger i mine 1:1 samtaler

Coaching

Mine erfaringer som rådgiver har jeg sidenhen suppleret med en uddannelse som coach for bedre at kunne støtte den enkelte med at finde svar i sig selv. 

Mentoring

Jeg har et om fattende katalog af viden, strategier og værktøjer, som jeg  benytter som  supplement til mine personlige erfaringer.

Erfaren oplægsholder

Juristarbejdet har gjort mig til en erfaren oplægsholder, og jeg har flair for at formidle til både fag- og lægfolk.

Min stil er professionel, men samtidig uhøjtidelig, humoristisk og med et glimt i øjet, når det er på sin plads.

Jeg er god til at fange deltagernes opmærksomhed, og til at gøre stoffet vedkommende og praksisnært – gerne ved at bruge mig selv som eksempel (uden at det får privat karakter).

Kort sagt;
Jeg leverer viden til handling.

Fortrolighed og GDPR

Som jurist er jeg vant til at håndtere fortrolighed og GDPR.

Samtalenotater opbevares forsvarligt.

Mailkommunikation med kunder sker via sikker, krypteret mail, når dette efter indholdet er påkrævet.

Kontakt mig

Tina Kjærskov

Mobil 42 95 11 95

Mail
kontakt@mereoverskud.nu

Medarbejderens fordele

N

Skal ikke længere kæmpe på egen hånd

N

Sparer tid og energi - og kommer i handling

N

Får hjælp til at få overblik over sin situation

N

Får hjælp til at lægge en "genopretningsplan"

N

Får konkrete værktøjer som virker - og hjælp til at bruge dem

N

Får opbakning og støtte undervejs - også hvis det ikke går helt som planlagt

Hos mig er der

N

Et fortroligt frirum, hvor medarbejderen er i fokus

N

Respekt, uanset den nuværende situation

N

Forståelse - jeg har selv gået vejen!

N

Ærligt og konstruktivt med- og modspil

N

Opbakning og støtte

N

Effektiv og målrettet hjælp

Min historie, mission og lidt om mig privat

Via knappen nedenfor kan du læse mere om min historie, min mission og lidt mere om mig privat.

Book mig til

3

samtaler

oplæg

Kurser

Medarbejderpleje

Kontakt mig

Tina Kjærskov

Mobil 42 95 11 92