(uddrag af vores privatlivspolitik)

Når du klikker på annoncer/reklamelinks her på siden, registrerer reklameformidlingsbureauet, aktuelt Partner-ads, dine cookieoplysninger, IP-adresse o.l. via deres trackingscript.

Formål

Formålet med trackingen er udelukkende, at Partner-ads kan se, at et salg eller et lead kommer fra www.MereOverskud.Nu, og dermed at vi skal have betaling, hvis du via annoncen/reklamelinket foretager et køb/en tilmelding eller lign. på annoncørens side.

Bemærk venligst, at beløbet, som tilfalder os, IKKE gør varen dyrere for dig! Det er blot en del af annoncørens reklameudgifter.

Behandlingsgrundlag ved indsamling og videregivelse af data

Trackingen foretages som nævnt af Partner-ads, og MereOverskud.Nu har ikke adgang til information om, hvilke specifikke brugere der trykker på reklamer/reklamelinks. Vi får således ikke oplysning om, hvorvidt du har klikket på en annonce eller et link, og om du derefter har foretaget køb/tilmelding eller lignende.

Til trods for at vi ikke har adgang til oplysningerne, betragtes vi alligevel – i persondataretlig forstand – som indsamler og videregiver af trackingoplysningerne til Partner-ads, fordi trackingen sker på vores side.

Disse begrænsede behandlinger af data til et specifikt formål sker med henvisning til vores legitime interesse i at der – via Partner-ads – kan foretages korrekt afregning mellem os og annoncørerne for brug af annoncer og reklamelinks her på siden, som er en helt central del af vores forretningsmodel.

Hjemlen til at behandle data på baggrund af legitim interesse er interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvad sker der efterfølgende?

Når Partner-ads har tracket et klik på en annonce eller et reklamelink på vores side udveksler bureauet oplysninger med annoncøren om bl.a. din IP-adresse samt efter omstændighederne dit ordrenummer og ordrebeløb eller leadnummer med det formål at foretage korrekt afregning med os.

Det er annoncøren som på sin platform indhenter dit samtykke til behandling af data i den forbindelse.

Her kan du læse mere

Partner-ads´privatlivspolitik kan ses her.

Annoncørens privatlivspolitik skal du se på dennes platform.

Du kan læse mere om vores brug af annoncer og reklamelinks i reklamepolitikken.

Vores privatlivspolitik kan ses her.

Du kan finde reglerne for persondatabeskyttelse (persondataforordningen, persondataloven og de tilhørende bekendtgørelser og vejledninger på Datatilsynets hjemmeside eller i Retsinformation.

Indsigelsesret

Du har ret til at gøre indsigelse imod vores i øvrigt lovlige behandling af dine personoplysninger i denne forbindelse.

Om www.MereOverskud.Nu

Ansvarlig for www.MereOverskud.Nu er

MereOverskud.Nu
Dosseringen 10
5300 Kerteminde

CVR-nr. 42426016

Henvendelser vedrørende persondata sendes til persondata@mereoverskud.nu