(uddrag af privatlivspolitikken)

Når du klikker på annoncer/reklamelinks her på siden, registrerer reklameformidlingsbureauet, aktuelt Partner-ads, dine cookieoplysninger, IP-adresse o.l. via deres trackingscript.

Formål

Formålet med trackingen er udelukkende, at Partner-ads kan se, at et salg eller et lead kommer fra www.MereOverskud.Nu, og dermed at MereOverskud.Nu skal have betaling, hvis du via annoncen/reklamelinket foretager et køb/en tilmelding eller lign. på annoncørens side.

Bemærk venligst, at beløbet, som tilfalder MereOverskud.Nu, IKKE gør varen dyrere for dig! Det er blot en del af annoncørens reklameudgifter.

Behandlingsgrundlag ved indsamling og videregivelse af data

Trackingen foretages som nævnt af Partner-ads, og MereOverskud.Nu har ikke adgang til information om, hvilke specifikke brugere der trykker på reklamer/reklamelinks. MereOverskud.Nu får således ikke oplysning om, hvorvidt du har klikket på en annonce eller et link, og om du derefter har foretaget køb/tilmelding eller lignende.

Til trods for at MereOverskud.Nu ikke har adgang til oplysningerne, betragtes virksomheden alligevel – i persondataretlig forstand – som indsamler og videregiver af trackingoplysningerne til Partner-ads, fordi trackingen sker på www.mereoverskud.nu.

Disse begrænsede behandlinger af data til et specifikt formål sker med henvisning ti MereOverskud.Nus legitime interesse i at der – via Partner-ads – kan foretages korrekt afregning mellem MereOverskud.Nu og annoncørerne for brug af annoncer og reklamelinks her på siden, som er en central del af MereOverskud.Nus forretningsmodel.

Hjemlen til at behandle data på baggrund af legitim interesse er interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Se evt. afsnittet om retsgrundlag for databehandlingen ovenfor.

Hvad sker der efterfølgende?

Når Partner-ads har tracket et klik på en annonce eller et reklamelink på www.mereoverskud.nu udveksler bureauet oplysninger med annoncøren om bl.a. din IP-adresse samt efter omstændighederne dit ordrenummer og ordrebeløb eller leadnummer med det formål at foretage korrekt afregning med MereOverskud.Nu.

Det er annoncøren som på sin platform indhenter dit samtykke til behandling af data i den forbindelse.

Her kan du læse mere

Partner-ads´privatlivspolitik kan ses her.

Annoncørens privatlivspolitik skal du se på dennes platform.

Du kan læse mere om MereOverskud.Nus brug af annoncer og reklamelinks i reklamepolitikken.

Privatlivspolitikken for MereOverskud.Nu kan ses her.

Du kan finde reglerne for persondatabeskyttelse (persondataforordningen, persondataloven og de tilhørende bekendtgørelser og vejledninger på Datatilsynets hjemmeside eller i Retsinformation.

Indsigelsesret

Du har ret til at gøre indsigelse imod den i øvrigt lovlige behandling af dine personoplysninger i denne forbindelse.

Om www.MereOverskud.Nu

Ansvarlig for www.MereOverskud.Nu er

MereOverskud.Nu
Dosseringen 10
5300 Kerteminde

CVR-nr. 42426016

Henvendelser vedrørende persondata sendes til persondata@mereoverskud.nu